Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6610 bbd5 420
Reposted fromerial erial
6603 39db 420
Reposted fromerial erial
yveee
W tym roku nie będzie słów rzucanych na wiatr, myślę, że "zdrowych i spokojnych" świąt nabierze innego znaczenia.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaelusive elusive
yveee
Reposted fromshakeme shakeme viaelusive elusive
yveee
6494 d5b7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
yveee
2910 07bc 420
Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelusive elusive
yveee
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
yveee
5629 5588 420
Reposted frommiischa miischa viasarkastyczna sarkastyczna
yveee
7315 68ec 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
yveee
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
yveee
Czasami z ludźmi nie warto dyskutować, nie warto im tłumaczyć. Jedyne, co warto, to zostawić ich i odejść. Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt
yveee
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
yveee
5344 01a3 420
yveee
yveee
Reposted fromshakeme shakeme viasentymentalna sentymentalna
yveee
3747 3d95 420
Reposted fromkarsina karsina viasentymentalna sentymentalna
yveee

Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.

— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatinygingergirl tinygingergirl
yveee
Często zdarza mi się rozmyślać o ludziach, którzy istnieją w moim życiu, lub przez chwilę byli jego częścią. Dostrzegam wyraźnie, jak dzięki nim zmienia się moja rzeczywistość i staram się przyjmować z pokorą fakt, że niektórych z nich już przy mnie nie ma.
— Karolina Nawój „Dziennik dobrego życia”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
yveee
6456 c098 420
Reposted frommiischa miischa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl