Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yveee
1734 e69a 420
3737 2f15 420
Reposted fromamouretart amouretart viatalarcio talarcio
yveee
7958 f7aa 420
Reposted fromClary Clary viaretaliate retaliate
4348 2ae4 420
Reposted fromamatore amatore
yveee
3775 6e0c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEmilieBronte EmilieBronte
yveee
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazyrafa zyrafa
1325 49d8 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialucius lucius
yveee
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaazazel azazel
yveee
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
yveee
Czego wciąż mi brak? 
Przecież wszystko mam... 
Obcy ludzie mówią, 
że tak zazdroszczą mi... 
— "Rysa na szkle" Urszula.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viashitsuri shitsuri
4988 7b9c 420
yveee
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
yveee
yveee
2350 dc84 420
Reposted fromoutoflove outoflove viacomiendolirica comiendolirica
yveee
0841 ba57 420
Reposted frombeatkazz beatkazz viacomiendolirica comiendolirica
yveee
0886 76d5 420
yveee
yveee
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
yveee
Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl