Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yveee
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
yveee
Słońce, nie chcę byś się rozmieniała na drobne
Chyba, że urodzisz dzieci, a ja będę ich ojcem. Wierzę, że muzyka przeleje mi forsę, a jak się przejadę, to Bentleyem lub Porshe.

Reposted frommnu mnu
yveee
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viamnu mnu
yveee
6374 35ee 420
Reposted bymentispenetralia28mmmonameShtrigaamydora
yveee
6372 3aca 420
Reposted byamydorakrajes1993
yveee
yveee
Drodzy Panowie, z nami - kobietami po przejściach - po prostu już tak jest. Nasza psychika jest wprost przystosowana do stwarzania wyimaginowanych problemów. To coś w rodzaju systemu obronnego organizmu przed emocjonalnym zniszczeniem. Znacznie mniej boimy się spodziewanego, stąd te wszystkie domysły, zmyślone historie i nagła karuzela uczuć. Uwierzcie mi, że naprawdę potraficie to zatrzymać. Nie ma potrzeby byśmy przechodzili przez to razem. Czasem wystarczy nas w takiej chwili przytulić i przypomnieć jak bardzo nas kochacie, a czasem zwykłe buzi w czubek czoła to wszystko trzeba potrzeba.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapensieve pensieve
yveee
Zwykło się mawiać, że "...najbardziej boli wtedy, kiedy idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi... (...)
— jeden z komentarzy pod teledyskiem do piosenki "Spójrz" zespołu LemON.
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viapensieve pensieve
yveee
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
yveee
Czuję wewnętrzne rozdarcie. Rozdarcie pomiędzy: „chcę, żeby było jak jest”, a „nie chcę już dalej tego ciągnąć”.
— Nonecares
Reposted fromnonecares nonecares viapensieve pensieve
yveee
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapensieve pensieve
yveee
5634 f557 420
Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapensieve pensieve
yveee
7051 fd5c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapensieve pensieve
yveee
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead vianecropixie necropixie
yveee
5536 fe28 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via28mm 28mm
yveee
6411 b487 420
yveee
yveee
8106 1762 420
yveee
7403 6c4b 420
yveee
8754 ac50 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl