Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yveee
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
yveee
0469 f92d 420
Reposted frommoai moai viagriber griber
1416 cf9a 420
Reposted fromfakinszit fakinszit viacomiendolirica comiendolirica
yveee
8962 f1b0 420
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
yveee
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee via777727772 777727772
yveee
6845 37ce 420
Reposted from777727772 777727772
yveee
2107 47eb 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoniewszystko toniewszystko
yveee
0069 bafe 420
yveee
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
yveee
9639 ea06 420
Reposted fromnoone97 noone97 viatoniewszystko toniewszystko
yveee
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
yveee
7643 a57d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
yveee
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
yveee
yveee
W każdym razie wiem, że często piszesz do mnie w myślach. To musi wystarczyć.
— takbardzoprawdziwe
Reposted from17november 17november viamalinowowa malinowowa
yveee
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromcompletelydifferent completelydifferent via2708 2708
yveee
Może to głupie, ale założyłem sobie, że  chcę Cię najpierw bardziej poznać i zachowuję taką rezerwę żeby się za szybko nie zaangażować. Niestety jak to w życiu jest, takie rzeczy układają się trochę inaczej i z każdym dniem coraz bardziej mi na Tobie zależy.
yveee
3861 5a5e 420

Reposted fromyourtitle yourtitle viatoniewszystko toniewszystko
yveee
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Reposted fromPoranny Poranny viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl